Xuất bản thông tin

null Hội thảo góp ý dự thảo về phát triển kinh tế, xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hội thảo góp ý dự thảo về phát triển kinh tế, xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Chiều ngày 21/6, UBND TP.Cao Lãnh tổ chức hội thảo góp ý dự thảo kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội TP.Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, các phòng chuyên môn thành phố, UBND 15 xã, phường và đại diện Hội quán trên địa bàn thành phố. Hội thảo do UBND TP.Cao Lãnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đồng chủ trì.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo, đa số đại biểu thống nhất với dự thảo, trong đó có mục tiêu chung, 20 chỉ tiêu cụ thể và 6 nhóm của nhiệm vụ và giải pháp. Về chỉ tiêu: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2020. Phấn đấu thành lập 02 phường trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị hành chính xã Mỹ Trà, xã Mỹ Tân. Xây dựng 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  Xây dựng mô hình làng thông minh ở xã Tân Thuận Tây.v.v. Riêng về chỉ tiêu tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi <14%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong việc chăm sóc sức khỏe. Chỉ tiêu tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia tăng thêm:10 trường, đại biểu có ý kiến rà soát lại các trường, để có lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn đúng theo kế hoạch.

Ngoài ra, đại biểu dự hội thảo còn đề nghị UBND thành phố xây dựng cơ sở hạ tầng chú ý đến vấn đề đảm bảo ATGT, xây dựng khu tái định cư để di dời những hộ bị giải tỏa xây dựng các công trình, dự án; trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố chú ý đến phát triển nguồn nhân lực, vận động người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị.

Phương Nga