Xuất bản thông tin

null Cụ ông 104 tuổi ủng hộ quỹ vacxin phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Cụ ông 104 tuổi ủng hộ quỹ vacxin phòng, chống dịch Covid-19

Góp phần cùng chính quyền địa phương các cấp TP.Cao Lãnh đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Thời gian gần đây, Phường 2, TP.Cao Lãnh có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ vacxin phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có người cao tuổi.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh ủng hộ tiền cho quỹ vacxin phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 21/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2 tiếp nhận 10 triệu đồng của cụ ông Nguyễn Văn  Huỳnh, ở khóm 2, Phường 2 ủng hộ cho quỹ vacxin phòng chống dịch Covid-19. Số tiền này do cụ dành dụm được từ con cháu cụ biếu, tặng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Bê, 92 tuổi và vợ là bà Lê Thị Khánh Vân, 84 tuổi ở khóm 3, Phường 2 đã ủng hộ 5 triệu đồng cho quỹ vácxin phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, và thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh “Toàn dân đất Sen hồng đoàn kết, chung tay đẩy lùi đại dịch”. Tính đến nay, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Phường 2 ủng hộ quỹ vacxin phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cao Lãnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp với số tiền trên 220 triệu đồng.

Như Phương