Xuất bản thông tin

null Hội nông dân hỗ trợ nông dân khởi nghiệp và quảng bá tiêu thụ sản phẩm

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hội nông dân hỗ trợ nông dân khởi nghiệp và quảng bá tiêu thụ sản phẩm

Nhằm phát huy vai trò “Trung tâm và nòng cốt” của phong trào khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, Hội nông dân TP.Cao Lãnh luôn phối hợp với ngành chức năng, cụ thể Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho hội nông dân cơ sở về kỹ thuật, nhãn hiệu hàng hóa, kết nối thị trường tiêu thụ và tiếp cận các nguồn vốn kịp thời cho các nông dân có đủ điều kiện khởi nghiệp. Kết quả có một số mô hình mang lại hiệu quả như: Cây cam vườn tôi, ở xã Tân Thuận Đông; nuôi dê sinh sản, ở xã Hòa An; nuôi cá sặc rằn, ếch, sản xuất khô cá sặc rằn ở xã Mỹ Trà; sản xuất hoa lan, cây kiểng, ở xã Mỹ Tân; thủ công mỹ nghệ, nuôi vịt xiêm (Pháp) ở phường Hòa Thuận; sản xuất bún, ở Phường 3; sản xuất xoài theo hướng VietGap, GlobalGap, ở Phường 6, xã Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông và xã Tịnh Thới.

Vườn lan Mỹ Tân

Khô cá sặn rằn Mỹ Trà

Thông qua các buôi sinh hoạt chi, tổ hội, Hội nông dân và ngành chuyên môn thành phố hướng dẫn nông dân xây dựng, quảng bá và hỗ trợ phát triển nhãn hiệu bao bì, đăng ký chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP tại các hợp tác xã và Hội quán; hướng dẫn hội viên nông dân đăng ký mã vùng sản phẩm, gắn với sản xuất an tòan cho hơn 5.500 hội viên, qua đó có trên 777hecta được cấp mã vùng, với 1.655 hội viên. Đặc biệt năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã câp chứng nhận nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho “Xoài Cát chu Cao Lãnh và Xoài Cao Lãnh” cho xã Tịnh Thới, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Hòa An và Phường 6. Hội nông dân thành phố đang phối hợp các ngành chuyên môn tư vấn nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa để tăng tính cạnh tranh trong nước cũng như trên thị trường thế giới.

Phương Nga