Xuất bản thông tin

null Xã Tân Thuận Đông duy trì các mô hình cải cách hành chính

Công dân Chi tiết bài viết

Xã Tân Thuận Đông duy trì các mô hình cải cách hành chính

Nhằm từng bước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở địa phương đạt hiệu quả, giải quyết tốt những thủ tục hành chính cho nhân dân góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong thời gian tới. Từ đầu năm 2021 đến nay, xã Tân Thuận Đông triển khai thực hiện công tác này đạt một số kết quả,

Người dân liên hệ TTHC tại UBND xã Tân Thuận Đông 

Theo đó, UBND xã triển khai trong nội bộ Đảng viên, cán bộ, công chức từ xã đến ấp, sau đó triển khai ra dân trên địa bàn xã nắm và thực hiện các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính. Thông tin, tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã để nhân dân biết thực hiện. Qua đó, các nội dung trong kế hoạch đạt 96%. Số thủ tục hành chính giải quyết cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được niêm yết đầy đủ.

UBND xã bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tốt, giao tiếp ứng xử với công dân nhã nhặn. Trong quí I năm 2021 địa phương tiếp nhận được 1.885 hồ sơ. Trong đó trả trước hẹn 1.208 hồ sơ, trả đúng hẹn 607 hồ sơ, đang giải quyết chưa tới hạn là 70 hồ sơ. Mô hình hỗ trợ giúp dân về thủ tục hành chính vào thứ năm hàng tuần ở ấp Đông Định có hơn 50 trường hợp đến làm hồ sơ. Duy trì mô hình hỗ trợ người lớn tuổi, già neo đơn, nhận và trả hồ tận nhà được 08 hồ sơ.

Phương Nga