Xuất bản thông tin

null Làm việc công tác chuẩn bị bầu cử tại Phường 6 và trường Đại học Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Làm việc công tác chuẩn bị bầu cử tại Phường 6 và trường Đại học Đồng Tháp

Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 TP.Cao Lãn vừa có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử Phường 6 và Ban giám hiệu trường Đại học Đồng Tháp về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử Phường 6 đã thực hiện các bước theo quy trình bầu cử, đang chuẩn bị tổ chức hiệp thương lần thứ ba. Toàn Phường thành lập 6 đơn vị bầu cử, 9 khu vực bỏ phiếu. Trong đó khu vực bỏ phiếu số 2 đặt tại trường Đại học Đồng Tháp. Số người giới thiệu ứng cử là 42, số đại biểu được bầu là 23. Phường 6 đã niêm yết danh sách cử tri tại các địa điểm thuận tiện để cử tri đến bỏ phiếu bầu cử như: Trụ sở Ban nhân dân các khóm, trường Mầm non Hoa Sữa. Đây là địa phương có số cử tri cao nhất thành phố, với hơn 16.500, trong đó khu vực bỏ phiếu tại trường Đại học Đồng Tháp có 1.109  cử tri.

Đại diện Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 TP.Cao Lãnh đề nghị Ủy ban bầu cử  Phường 6 và Ban giám hiệu trường Đại học Đồng Tháp tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân cũng như sinh viên biết đi bầu cử đúng địa điểm, thời gian qui định; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại các khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau diễn ra bầu cử.

Phương Nga

Có thể bạn quan tâm