Xuất bản thông tin

null Hai ừng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh đều được cử tri tín nhiệm

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hai ừng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh đều được cử tri tín nhiệm

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2 vừa phối hợp UBND Phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và Phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một điểm tiếp xúc cử tri tại Trung tâm học tập cộng đồng Phường 2

Tại khóm 1, sau khi nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2 thông qua tiêu chuẩn và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đang cư trú địa bàn Khóm. Trong đó ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có ông Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư huyện ủy Tam Nông; ứng cử đại biểu HĐND Phường 2 là 3 đại biểu và 01 ứng cử Đại biểu HĐND phường Mỹ Phú.

Tại khóm 2, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có ông Trần Trí Quang - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ứng cử đại biểu HĐND Phường có 4 đại biểu và 01 ứng cử đại biểu HĐND 2 cấp gồm: xã Mỹ An Hưng B của huyện Lấp và Huyện Lấp Vò.

Một điểm tiếp xúc cử tri tại Không gian đại đoàn kết Phường 2

Do tổ chức hội nghị vào giờ phù hợp chủ yếu vào buổi tối nên ở các điểm tiếp xúc, cử tri đến dự đạt tỷ lệ cao. Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, các cử tri tham dự đã thể hiện sự đồng thuận cao, các ứng cử viên đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả, 100% cử tri tham dự hội nghị đều nhất trí, biểu quyết giới thiệu các ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và Phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến ngày 4/4/2021, Phường 2 sẽ hoàn thành Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, đối với những người ứng cử đại biểu HĐND Phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Như Phương