Xuất bản thông tin

null Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Trang chủ Chi tiết bài viết

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020, UBND thành phố Cao Lãnh đã tập trung triển khai kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường tập trung thực hiện đảm bảo các nội dung theo kế hoạch CCHC của UBND Tỉnh và Thành phố, thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

UBND Thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ 06 nội dung CCHC nhà nước; ban hành 10 Kế hoạch và 18 Công văn chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC; Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Đồng Tháp (PAPI) trên địa bàn Thành phố năm 2020; Kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC năm 2020; chỉ đạo thực hiện cung cấp thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phải có phát sinh hồ sơ trực tuyến từ 30% hồ sơ trở lên, tập trung nghiên cứu xây dựng ít nhất một mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Với những chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố, trên 90% nội dung trong Kế hoạch CCHC năm 2020 được thực hiện đúng tiến độ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND TP.Cao Lãnh

Trong năm, các đơn vị đã có các sáng kiến trong cải cách TTHC gồm: xã Tân Thuận Đông mô hình Thực hiện hỗ trợ, giúp dân về thủ tục hành chính năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn ấp Đông Định vào sáng thứ 5 hàng tuần; mô hình CCCHC tổ viết hộ hồ sơ và hướng dẫn làm hồ sơ trực tuyến mức độ 3; Phường 3 mô hình Ngày không viết và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến vào ngày thứ ba hàng tuần; xã Mỹ Ngãi mô hình Giải quyết TTHC kết hợp hướng dẫn Nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhà; xã Mỹ Tân mô hình Hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính trực tuyến. Tiếp tục duy trì  thực hiện các mô hình đã thực hiện qua các năm trước.

Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2020 tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại 15 UBND xã, phường và 09 phòng chuyên môn. Kết quả, các đơn vị được kiểm tra có căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch của đơn vị, địa phương triển khai đến cán bộ, công chức thực hiện tại đơn vị. Qua kiểm tra vẫn còn tình trạng chưa thực hiện công tác tự kiểm tra CCHC trong cơ quan; công tác tuyên truyền về CCHC chưa thực hiện thường xuyên; kế hoạch CCHC của các đơn vị chưa cụ thể hóa các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC của UBND Thành phố; việc niêm yết, công khai TTHC chưa kịp thời. Qua kiểm tra, UBND Thành phố ban hành Công văn chấn chỉnh công tác CCHC và báo cáo kết quả khắc phục và các đơn vị đã khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh về việc tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị; UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 02 cơ quan, đơn vị, kết quả cơ quan, đơn vị  thực hiện nghiêm túc việc chấp hành giờ giấc làm việc hành chính theo quy định, tuy nhiên lịch công tác chưa cập nhật kịp thời, đầy đủ và Đoàn đã nhắc nhở việc cập nhật lịch công tác kịp thời, chấp hành nghiêm quy định về thẻ đeo, trang phục và giờ giấc làm việc.

UBND Thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường tập trung thực hiện kiểm soát, rà soát TTHC năm 2020. Rà soát 18/256 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 43/117 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định như: cử 114 cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng; điều động, phân công 21 cán bộ, công chức Thành phố và xã, phường phù hợp chuyên môn....

Đạt nhiều kết quả như trên, song công tác CCHC chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề xuất các mô hình cải cách hành chính mới mang tính đột phá, hiệu quả cao. Chưa có giải pháp hiệu quả áp dụng việc thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trong việc giải quyết TTHC. Tình hình người dân thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến phát sinh chưa nhiều, đa phần người dân trực tiếp đến bộ phận một cửa để yêu cầu thực hiện. Hồ sơ giải quyết cho người dân còn chậm, do phần lớn thời gian nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ của Bưu điện ít có thời gian hỗ trợ công chức một cửa để giải quyết hồ sơ.

Năm 2021, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2021. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức, kênh thông tin phong phú, đa dạng; kịp thời phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC, chỉ rõ những nơi còn hạn chế, yếu kém để phê bình và rút kinh nghiệm trong việc đề ra giải pháp thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước. Tiến hành rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền còn bất cập, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các ngành và xã, phường chú trọng thực hiện các nội dung tiếp tục duy trì và cải thiện chỉ số đánh giá CCHC Thành phố.

Lư Liễm

Có thể bạn quan tâm