Xuất bản thông tin

null Tập huấn kiến thức kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức

Tin tức, sự kiện Chi tiết bài viết

Tập huấn kiến thức kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức

Trong hai ngày 24 và 25/02/2023, Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức 11 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 trong tỉnh.

Cán bộ, công chức xã Hoà An tham dự lớp tập huấn

Tại điểm cầu thành phố Cao Lãnh, xã Hòa An dự tập huấn có thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã và 21 cán bộ, công chức của xã.

Các đại biểu được ông Trần Nghĩa Phương - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn 03 nội dung gồm: Kiến thức, kỹ năng số; an toàn thông tin và kiểm tra trắc nghiệm kiến thức đã tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm tháo gỡ khó khăn đối với chỉ tiêu thành phần về Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin đạt 100%, theo yêu cầu Tiêu chí số 8 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Thanh Duyên - Xã Hòa An

Có thể bạn quan tâm