Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu người học

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Thành phố Cao Lãnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu người học

Trong năm 2022, phòng Lao động - Thương binh và xã hội TP.Cao Lãnh phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Cao Lãnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện Lấp Vò và Ủy ban nhân dân xã phường đã tổ chức mở 09 lớp dạy nghề phi nông nghiệp, có 165 học viên tham dự, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt gần 51%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

Lớp dạy nghề sửa kiểng, bon sai

Nghệ nhân hưởng dẫn nông dân cách sửa kiểng 

Cùng với đó đã hoàn thành 3 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, sản xuất xoài theo GAP ở xã Hòa An, Mỹ Ngãi, Tịnh Thới, đạt tỉ lệ 100% kế hoạch năm 2022. Đa số học viên sau khi học nghề đã tự tạo việc làm, áp dụng kiến thức được học vào công việc lao động sản xuất, từng bước thay đổi thói quen canh tác truyền thống sang theo hướng tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, nâng cao thu nhập góp phần tăng thu nhập gia đình.

Trong năm 2022, Thành phố đã giới thiệu việc làm được 6.971 lao động, đạt 154,9%. Phòng phối hợp với các ngành có liên quan Thành phố và UBND xã, phường vận động 139 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt tỷ lệ 105,3%, đang học định hướng 57 lao động.

Theo phòng Lao động - Thương binh và xã hội Thành phố nhờ triển khai thường xuyên công tác tuyên truyền nên nhận thức của các cấp, các ngành và người lao động về đào tạo nghề đã có chuyển biến tích cực. Người dân đã ý thức được việc học nghề để tìm kiếm việc làm, cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Các cơ sở dạy nghề cũng đã chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm nghèo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Năm 2023, TP.Cao Lãnh tập trung công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm nâng cao tay nghề cho người lao động, trên cơ sở rà soát số lượng và nhu cầu học nghề của người lao động tại chỗ. Vận động đưa 132 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ gần 83%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 51%.

Phương Nga (TTVh-TT và Truyền thanh)

Có thể bạn quan tâm