Xuất bản thông tin

null Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về quy định hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến thương mại

Trang chủ Chi tiết bài viết

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về quy định hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến thương mại

Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại (Điều 1)

Nội dung và mức chi

  1. Tham gia hội chợ, triển lãm:
  • Trong nước: hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng cho 01 gian hàng tiêu chuẩn; hỗ trợ vận chuyển hàng hóa tham gia và hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại cho 01 người/doanh nghiệp/lần theo quy định mức chi công tác phí hiện hành của Tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
  • Ngoài nước: hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho 01 gian hàng tiêu chuẩn và 100% chi phí 01 vé máy bay khứ hồi/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
  1. Thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường:
  • Trong nước: hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) hoặc chi phí tàu, xe theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 08 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
  • Nước ngoài: hỗ trợ 100% tiền vé máy báy (khứ hồi) đến nước cần khảo sát, nghiên cứu theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
  1. Tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn; hàng Việt về các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; khu dân cư trong tỉnh Đồng Tháp:

Mức hỗ trợ: quy mô từ 40 đến 60 gian hàng, hỗ trợ: 60 triệu đồng/phiên chợ; quy mô trên 60 gian hàng, hỗ trợ: 80 triệu đồng/phiên chợ; mỗi địa bàn tổ chức được hỗ trợ 01 lần/năm.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố; khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu dân cư các huyện, thành phố.

  1. Tham gia các Chương trình kết nối giao thương, kết nối cung cầu trong nước do Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư chủ trì:

Mức hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) hoặc chi phí tàu, xe và chi phí vận chuyền hàng hóa tham gia chương trình. Mức hỗ trợ tối đa 08 triệu đồng/doanh nghiệp/01 chương trình; mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 02 chương trình/năm/doanh nghiệp.

đ) Hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong tỉnh đưa sản phẩm vào trưng bày, giới thiệu, quảng bá tại các Trung tâm giới thiệu nông sản, đặc sản, du lịch của tỉnh Đồng Tháp tại các tỉnh, thành trong nước:

Hỗ trợ 50% chi phí duy trì hoặc thuê quầy kệ cho các doanh nghiệp đưa  sản phẩm vào quảng bá, giới thiệu tại các Trung tâm giới thiệu nông sản, đặc sản, du lịch của tỉnh Đồng Tháp tại các tỉnh, thành trong nước. Mức hỗ trợ tối đa không quá 06 triệu đồng/doanh nghiệp/năm/Trung tâm; mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa là 02 năm tại 01 Trung tâm giới thiệu nông sản, đặc sản, du lịch của tỉnh Đồng Tháp tại các tỉnh, thành trong nước.

Có thể bạn quan tâm