Xuất bản thông tin

null Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hỗ trợ hoạt động phát triển sở hữu trí tuệ (Điều 4)

a) Hỗ trợ chi phí thiết kế nhãn hiệu thônthường (hỗ trợ tối đa 05 nhãn hiệu/ cơ sở): không quá 05 triệu đồng/ nhãn hiệu;

Hỗ trợ chi phí thiết kế nhãn hiệu tập thể (hỗ trợ tối đa 03 nhãn hiệu/cơ sở): không quá 10 triệu đồng/ nhãn hiệu.

b) Hỗ trợ chi phí thiết kế kiểu dáng công nghiệp: không quá 10 triệu đồng/ kiểu dáng.

Đối với sáng chế: không quá 20 triệu đồng/sáng chế;

Đối với giải pháp hữu ích: không quá 15 triệu đồng/giải pháp hữu ích;

Đối với nhãn hiệu thông thường: không quá 05 triệu đồng/nhãn hiệu;

Đối với nhãn hiệu tập thể: 20 triệu đồng/ nhãn hiệu;

Đối với kiểu dáng công nghiệp: 10 triệu đồng/kiểu dáng công nghiệp;

Đối với mạch tích hợp bán dẫn: không quá 10 triệu đồng/mạch tích hợp bán dẫn.

b) Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp ra nước ngoài (hỗ trợ tối đa 03 văn bằng/cơ sở):

Hỗ trợ trên tổng chi phí không quá 20 triệu đồng/đối tượng sở hữu công nghiệp.

Hỗ trợ hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ (Điều 5)

Hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ có đăng ký chuyển giao được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp xác nhận, bao gồm:

1. Chuyển giao công nghệ không kèm máy móc, thiết bị (hỗ trợ cho các nội dung như: chi phí tư vấn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật; chuyển giao phương án, quy trình công nghệ; chuyển giao giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu): 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá 100 triệu đồng/ hợp đồng.

2. Chuyển giao công nghệ có kèm máy móc, thiết bị: 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá 200 triệu đồng/hợp đồng.

Hỗ trợ các hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (Điều 6)

1. Hỗ trợ chi phí tham gia và đạt Giải vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: không quá 20 triệu đồng/ lượt.

2. Hỗ trợ chi phí tham gia và đạt Giải thưởng Châu Á - Thái Bình Dương: nhưng không quá 30 triệu đồng/lượt.

3. Hỗ trợ chi phí xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc: 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá 50 triệu đồng/ hợp đồng/hệ thống.

4. Hỗ trợ chi phí xây dựng và áp dụng (bao gồm chi phí tư vấn và chứng nhận lần đầu) các hệ thống quản lý tiên tiến:

Xây dựng và áp dụng đơn lẻ hoặc tích hợp các hệ thống quản lý tiên tiến theo các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000, ISO 45000, ISO 50000, GMP, HACCP, ISO/TCVN 17025, SQF, GlobalGAP, LocalGAP, VietGAP, ASC, BAP, HALAL, BRC; tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ: 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá 60 triệu đồng/hợp đồng/tiêu chuẩn.

5. Hỗ trợ chi phí xây dựng và áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng như: 5S, Kaizen (Cải tiến), Lean (tinh gọn), Six Sigma (Sáu sigma), TPM (Bảo trì năng suất tổng thể), KPIs (Hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc), MFCA (Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu), BSC (Hệ thống bảng điểm cân bằng): 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá 20 triệu đồng/hợp đồng/công cụ.

6. Hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ, triển lãm thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (hội chợ kết nối cung - cầu công nghệ, Techmart, TechFest): hỗ trợ tổng chi phí (bao gồm: thuê gian hàng, thiết kế và vận chuyển sản phẩm), nhưng không quá 20 triệu đồng/lượt.

Có thể bạn quan tâm